Gmina Korycin mistrzem pozyskiwania funduszy unijnych

    Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” przygotowało ranking wykorzystania środków UE przez samorządy w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2015 biorąc pod uwagę dwa wskaźniki: dotacje z funduszy UE na wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną. W tym drugim przypadku zostały uwzględnione wydatki w działach: turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, kultura fizyczna.

     W ostatnich latach inwestycje na wsi diametralnie zmieniły swój kształt i teraz oprócz budowy nowych dróg czy kanalizacji liderzy rankingu inwestują w kulturę i rewitalizację obszarów wiejskich.

      Na 1559 gmin wiejskich w całej Polsce Gmina Korycin zajęła 4 miejsce z wydatkami inwestycyjnymi na zadania związane ze sferą społeczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wysokości 2469,05 zł. Naszym sztandarowym działaniem był projekt pn.„Zabytki Królewskiego Korycina” współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2007 – 2013. Zakres projektu obejmował remont wnętrza Kościoła w Korycinie, przebudowę Rynku w Korycinie oraz rewitalizację XVII-wiecznego, jedynego w woj. podlaskim Parku Plebańskiego ze Św. Źródłami. Wybudowaliśmy również 3 świetlice wiejskie w miejscowościach Krukowszczyzna, Bombla i Ostra Góra, a to tylko część działań inwestycyjnych Gminy Korycin zrealizowanych w tamtym okresie.

     Jesteśmy przekonani, że kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej zostanie przez Gminę Korycin wykorzystana na równie wysokim poziomie.

tabela-z-gazety-wspolnotaTab. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” z dnia 15 października 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content