Spotkanie Wójta z Sołtysami Gminy Korycin

     W dniu 16 listopada br. Wójt Gminy Korycin zaprosił sołtysów wsi na spotkanie, podczas którego przedstawił najbliższe zamierzenia inwestycyjne gminy na lata 2017-2018.

       Opowiedział o projektach, na które Gmina Korycin już otrzymała dofinansowanie jak przebudowa 3 odcinków dróg gminnych: od drogi krajowej nr 8 przez miejscowość Wojtachy, Stok – Bombla oraz Zabrodzie – Olszynka, które zostały dofinansowane środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich czy przebudowa 3 odcinków dróg gminnych w miejscowościach Laskowszczyzna, Nowinka i Szaciłówka dofinansowanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

      Przybliżył również szereg działań transgranicznych, które podjęliśmy we współpracy z Litwą i Białorusią. W Programie Interreg otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa nasze projekty wspólne z partnerami litewskimi tj. remont i rozbudowę budynku przedszkola w Korycinie oraz zagospodarowanie plaży nad zalewem w Korycinie. Wysokość dofinansowania wynosi 90% wartości inwestycji.

     Do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 Gmina Korycin złoży dwa wnioski: jeden wspólny z Gminami Janów, Nowy Dwór i Szudziałowo oraz Grodzieńskim Obwodowym Zarządem Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi na rozbudowę remiz strażackich oraz zakup wozów bojowych, drugi z Rejonem Wilejskim na budowę amfiteatru oraz ścieżek rowerowych nad zalewem w Korycinie.

     W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku – Panowie Łukasz Gilewski i Dawid Kozłowski, którzy przeprowadzili spotkanie informacyjno – szkoleniowe z zagadnień dotyczących prewencji wypadkowej oraz rehabilitacji leczniczej, a także zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i przysługujących z tego tytułu świadczeń.

   Na zakończenie odbył się konkurs testowy dotyczący zasad bhp w rolnictwie. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Białymstoku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content