Forum poszukiwania partnerów w projektach transgranicznych

     W dniu 28 września 2016 roku w Lublinie odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów w programie współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Z ramienia Gminy Korycin wziął w nim udział Pan Andrzej Waszczeniuk – Skarbnik Gminy.

    Ideą Forum było przybliżenie zainteresowanym podmiotom zasad i założeń programu współpracy transgranicznej oraz pomoc w znalezieniu partnerów, którzy mieliby podobne potrzeby na poziomie lokalnym, dotyczące wspólnych problemów, a efektem ich współpracy ma być stabilizacja i ugruntowanie kontaktów transgranicznych.

   Podczas Forum udało się nawiązać szereg kontaktów z partnerami z Ukrainy i Białorusi, które w przyszłości wykorzystamy do pozyskania środków finansowych w różnorodnych projektach transgranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content