Przebudowa dróg gminnych w Gminie Korycin

PROW 2014_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”

      W dniu 20 lipca 2016 r Wójt Gminy Korycin, podpisując umowę o dofinansowanie, rozpoczął realizację projektu o nazwie: „Przebudowa dróg gminnych: nr 103978B, nr 103963B, nr 103959B, nr 103953B w Gminie Korycin”.

    Projekt ten prowadzi do osiągnięcia celu polegającego na wsparciu inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małęj infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel polegający na poprawie infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę dróg w gminie Korycin.

    W wyniku realizacji projektu przebudowane zostaną drogi gminne na odcinkach: Zabrodzie – Olszynka, Bombla – Stok oraz droga przebiegająca przez miejscowość Wojtachy. Łącznie  w latach 2016 – 2018 przebudowanych zostanie w ramach tego projektu 8,441 km dróg w gminie Korycin.

     Całkowita wartość projektu to kwota 4 205 179,49 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 2 675 755,00 zł

       Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content