Porozumienie pięciu gmin podpisano w Korycinie

              Burmistrzowie i Wójtowie pięciu gmin: Czarnej Białostockiej, Janowa, Jasionówki, Suchowoli i Korycina podpisali wczoraj, w obecności Pana Andrzeja Halickiego – Ministra Administracji i Cyfryzacji, porozumienie w sprawie współpracy w zakresie budowy sieci dróg lokalnych w tych gminach.

           Jest to całkowicie nowa inicjatywa. Wymienione samorządy położone są na terenie trzech powiatów: białostockiego, monieckiego i sokólskiego. Łączy je sąsiedztwo oraz przebieg przez ich teren dróg krajowych nr 8 i 19 oraz drogi wojewódzkiej nr 671. Intencją porozumienia jest ścisła współpraca, tak organizacyjna jak finansowa przy planowaniu i realizacji nowych inwestycji drogowych. Dzięki temu możemy zbudować spójną i docelową sieć dróg lokalnych, które oprócz wzrostu bezpieczeństwa determinują również przyszły rozwój naszych obszarów. Porozumienie pokazuje, że gminy potrafią dla dobra społecznego współpracować ze sobą w pozyskiwaniu środków, a nie konkurować. Wsparcie na inwestycje drogowe widzimy głównie w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych i środkach unijnych umiejscowionych w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od 2009 roku Gmina Korycin, we współpracy z Gminami Janów i Suchowola oraz Powiatem Sokólskim przeprowadziła inwestycje drogowe o wartości około 24 mln zł modernizując i przebudowując około 50 km dróg lokalnych.  Dzięki tym działaniom Gmina Korycin dysponuje obecnie jedną z najlepszych sieci dróg lokalnych w województwie, ale dalsze przedsięwzięcia pragnie jeszcze bardziej skoordynować z sąsiadami.

        Porozumienie udowadnia, że nie potrzebne są żadne odgórne akty prawne zmuszające gminy do współpracy, gdyż w razie potrzeby same są w stanie takową nawiązać.

          Minister Andrzej Halicki oraz przedstawiciele Wojewody Podlaskiego podczas wizyty w Korycinie nie tylko byli świadkami podpisania porozumienia międzygminnego, ale również przedstawili etapy budowy infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego oraz postępy we wdrażaniu e-administracji.

            Natomiast Pan Mirosław  Lech – Wójt Gminy Korycin poruszył problem tzw. ustawy prezydenckiej i projektu ustawy o związkach metropolitarnych, wobec których samorządy są zdecydowanie przeciwne, przedstawił problem niedoszacowania dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej oraz problemy związane z suszą, podkreślając potrzebę wypracowania rozwiązania systemowego.

Plik do pobrania
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie budowy sieci dróg lokalnych w gminach: Czarna Białostocka, Janów, Jasionówka, Suchowola i Korycin

[metaslider id=4324]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content