Powstał Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korycin

loga

            W niedzielę 31 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Korycinie miała miejsce konferencja prezentująca główne założenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Korycin”.

Plan został opracowany przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., a jego głównym celem było wskazanie kierunków i sposobów zrównoważonego i niskoemisyjnego rozwoju gminy w perspektywie do 2020 roku, a tym samym przyczynienie się do osiągnięcia celów strategicznych pakietu klimatyczno – energetycznego 3 x 20% oraz strategii „Europa 2020” czyli:

– redukcja zużycia energii finalnej,
– zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content