Gmina Korycin laureatem konkursu „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”

W dniu 13 listopada 2014 roku na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które odbyło się w gmachu Senatu RP, Gmina Korycin zajęła II miejsce w konkursie pn. „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”.

Konkurs został zorganizowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Województw RP, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, wydawnictwem „Publicus” i redakcją dwutygodnika „Wspólnota”.  Celem edycji konkursu w roku 2014 było promowanie tworzenia zintegrowanych programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów we wspólnotach lokalnych i regionalnych. Na konkurs zgłoszono 16 projektów, które oceniła Kapituła. Spośród uczestników, reprezentujących trzy szczeble samorządu, zostali wyłonieni zwycięzcy, którym zostały przyznane tytuły regionu, powiatu i gminy przyjaznych seniorom.

Gmina Korycin, wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, zwróciła się do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z prośbą o złożenie oferty konkursowej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego składanego w 2013 roku na podstawie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) i nasz projekt pn. „Seniorzy w działaniu” został oceniony pozytywnie i na jego realizację otrzymaliśmy dotację w wysokości 135 390,00 zł. Całkowity koszt projektu „Seniorzy w działaniu” był wyszacowany na kwotę 155 190,00 zł (w tym udział własny i świadczenia wolontariusza). W ramach projektu podjęliśmy wiele ciekawych działań:

1)      zajęcia teatralno – plastyczne, w których udział wzięły 24 osoby, a prowadził je aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku; w ich efekcie odbyło się przedstawienie sztuki „Ożenek” Mikołaja Gogola, pantomima „Tacy sami” i Jasełka podczas wspólnej wigilii,

2)      6-dniowy wyjazd edukacyjny Częstochowa – Oświęcim – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane – Wieliczka – Kraków – Ojcowski Park Narodowy – Góry Świętokrzyskie – Sandomierz – Krzemionki Opatowskie – Kazimierz Dolny, w którym udział wzięło 50 osób,

3)      galeria sztuki seniora, gdzie zorganizowaliśmy 9 spotkań, w tym 3 spotkania z florystyki i 6 spotkań z technik malarstwa i orgiami (udział wzięły 74 osoby). Podsumowaniem tych spotkań był wyjazd do Muzeum Ikon w Supraślu, w programie którego było zwiedzanie muzeum i Monastyru oraz wykład i warsztaty pisania ikon,

4)      klub przyszłości seniora, w którym w 8 spotkaniach uczestniczyło 108 osób, a dotyczyły one wykładów na temat  profilaktyki najczęstszych chorób i były połączone z zajęciami ruchowymi z instruktorem fitness (ćwiczenia pilates, aerobik 60+, Nordic Walking, taniec dla seniorów, ćwiczenia przy pomocy piłek rehabilitacyjnych),

5)      wiem co jem, liczba uczestników 108 osób, odbyło się 8 spotkań w formie wykładów i warsztatów zdrowego odżywiania się prowadzonych przez dietetyka; podsumowaniem zajęć był wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego – Ogrodu Botanicznego w Korycinach, gdzie seniorzy zwiedzili ogród botaniczny z ekologiczną uprawą ziół i pozyskali informację o ich zastosowaniu oraz odbyli warsztaty przyrządzania herbat ziołowych,

6)      wyjazdy kulturowe – 3 wyjazdy, każdy dla co najmniej 53 seniorów do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na sztuki: „Ożenek” oraz „Szalone nożyczki”, a także do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na musical „Upiór w operze”,

7)      wigilia, w której wzięło udział 110 uczestników projektu oraz 133 osoby spoza tj. członkowie rodzin uczestników projektu, sąsiedzi, sołtysi, radni gminy, pracownicy urzędu gminy; ta uroczystość była zakończeniem projektu „Seniorzy w działaniu” i odbyła się 20 grudnia 2013 roku.

Zakładanym celem projektu „Seniorzy w działaniu” była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywizację społeczną na terenie Gminy Korycin, który został osiągnięty, a wszystkie zamierzone działania zostały zrealizowane. Zakładana liczba uczestników – 100 osób powyżej 60 roku życia – została znacznie przekroczona i wyniosła 134 osoby. Adresatami działań byli mieszkańcy Gminy Korycin oraz osoby zamieszkujące Dom Gościnny w Dzięciołówce.

Wójt Gminy Korycin zauważył ogromne zaangażowanie uczestników projektu, dlatego zorganizował im dodatkowo objazdową wycieczkę po Gminie Korycin, w czasie której uczestnicy mieli możliwość poznać ostatnio zrealizowane inwestycje oraz odwiedzić budynki użyteczności publicznej i zakłady pracy istniejące na naszym terenie. Wrażeniami z wycieczki dzielono się na wspólnym grillowaniu w odrestaurowanym Parku Plebańskim w Korycinie.

            Projekt „Seniorzy w działaniu” spowodował aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Korycin i mieszkańców Domu Gościnnego w Dzięciołówce. W 2014 roku trwa kontynuacja działań, które są podejmowane w większości z inicjatywy uczestników projektu. W lutym 2014 roku Gmina Korycin zwróciła do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z wnioskiem o złożenie kolejnej oferty do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadania publicznego składanego w 2014 roku na podstawie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, która jest kontynuacją projektu z 2013 roku. Wniosek został przygotowany w oparciu o propozycje złożone przez seniorów.
[metaslider id=2667]
Dyplom dla Gminy Korycin za zajęcie II miejsca w konkursie „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przyjazna administracja”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content