Author archives:

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.…

Więcej...

Możliwość ulgi podatkowej dla przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję na terenie Gminy Korycin!!!!

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na terenie Gminy Korycin na spotkanie w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali GOKSiT w Korycinie, podczas którego przedstawiciele Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawią kryteria ilościowe i jakościowe…

Więcej...

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu GR.6220.3.2019 Korycin 17.07.2019r W sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch budynków inwentarskich – kurników wraz z łączeniem do hodowli brojlerów kurzych o proj. łącznej obsadzie max. 2x140DJP=280DJP…

Więcej...
Skip to content